Barnperspektiv och barnverksamhet på kvinnojouren

I alla samtal med mammor som söker stöd hos kvinnojouren strävar vi efter att uppmärksamma barnens behov.

Skyddat boende
När mammor bor med sina barn i det skyddade boendet tas alltid en kontakt med socialtjänsten. Mycket är vunnet om kvinnojouren kan hjälpa kvinnan att etablera en god kontakt med socialtjänsten så snart som möjligt om en sådan kontakt inte finns. Ett gott samarbete med barn- och ungdomshandläggare innebär att barnperspektivet stärks.

Mottagande
När barn kommer med sin mamma för att bo i det skyddade boendet pratar vi enskilt med barnen. Samtalet syftar till att tala om var barnet befinner sig och anledningen till att barnet ska bo på skyddat boende ett tag. Barnet visas runt och får veta vilka regler som gäller i boendet.

Boendetid
Kuratorn har samtal med mamman kring barnets behov. Mamman får information om vilka stödinsatser kvinnojouren kan erbjuda. Vi erbjuder stödsamtal till alla barn som vistas i skyddat boende. I dessa samtalen använder vi ofta barnanpassade material, till exempel pyssel, känslokort, spel, böcker, med mera. Barnet får möjlighet att berätta om hur hen mår, hur hen trivs, vad hen upplevt och vad hen saknar eller är orolig för.

Skyddsbehovet avgör om barnen kan vara på förskola/skola. I möjligaste mån bör vardagsrutiner upprätthållas och barnet bör gå till förskola/skola. Kommunen har en särskild handlingsplan för tillfällig skolplacering av elever som bor i det skyddade boendet.

Våra volontärer anordnar aktiviteter för barnen, det kan vara kvällar med roliga aktiviteter och pyssel eller utflykter.

När man flyttar
När barnen flyttar har kuratorn ett samtal med barnet och gör en utvärdering kring hur det varit att bo i det skyddade boendet. Barnet får information om vad hen kan göra om hen behöver hjälp eller stöd i framtiden.

För att göra ett tydligt avslut anordnas ett kalas för barnen som ska flytta. Barnen bestämmer vad man ska äta och dricka och de får en avskedspresent.