Ekonomi

Kvinno- och tjejjouren Jönköping är en ideell förening helt utan vinstintresse..

Varje år ansöker vi om föreningsbidrag och ersättning för utförande av socialtjänst från Jönköpings kommun. De styrande politikerna i socialnämnden är de som fattar beslut om hur stora anslagen blir. Vi får också ett mindre föreningsbidrag från Habo och Mullsjö kommuner. 

De senaste åren har vi också sökt och beviljats utvecklingsmedel och statsbidrag från socialstyrelsen. Dessa medel kan inte användas för ordinarie verksamhet.

Utöver ovanstående bidrag kommer våra intäkter från de boendeplatser som erbjuds socialtjänster i andra kommuner än Jönköping och från medlemsavgifter. Även företag och föreningar kan vara stödmedlemmar.

Gåvor från privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer innebär att vi kan erbjuda extra stöd till kvinnor och barn. All verksamhet inom Stöd i stunden, Lek i stunden och övrigt stöd till kvinnor och barn som bor i skyddade boendet finansieras genom gåvor och projektmedel från vårt riksförbund Unizon. 

Sommarlägret har under 2014 – 2016 finansierats genom att Lions Club Jönköping skänkt intäkterna från Jönköpings Lucia till Kvinnojourens sommarläger för våldsutsatta kvinnor och barn.