Kvinno- och Tjejjouren Jönköping söker ny verksamhetschef!

Vi söker en initiativrik och driven socionom som vill fortsätta utveckla vår spjutspetsjour för framtiden!

Om oss

Kvinno- och Tjejjouren Jönköping är en idéburen förening som arbetar med professionellt stöd till kvinnor över 18 år, utsatta för våld i nära relationer, samt deras barn. Vi arbetar med krisstöd, bearbetande samtal, informations- och rådgivningsinsatser, förebyggande arbete samt opinionsbildning. Kvinnojouren driver även ett skyddat boende där kvinnor placeras utifrån en individuell biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen.  Vår tjejjour stöttar, stärker och lyssnar på dig som identifierar dig som tjej. Tjejjouren arbetar även våldsförebyggande och med normkritik. Kvinno- och Tjejjouren Jönköping är medlem i Unizon, ett partipolitiskt och religiöst obundet riksförbund, med drygt 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kompetenskrav

Du har socionomexamen eller socialpedagogisk examen med vidareutbildning inom socialt arbete och har egen erfarenhet av vad idéburet arbete innebär. Du är en tydlig, aktiv och modig ledare med förmåga att engagera en kompetent personalgrupp. Tidigare erfarenhet från kvinnojoursrörelsen är meriterande.

Om tjänsten

Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du arbetar självständigt direkt under styrelsen och utifrån föreningens stadgar, verksamhetsplan och Unizons värdegrund.  Tjänsten innebär också att bland annat samverka med andra organisationer och myndigheter, hantera ansökningshandlingar och uppföljningar för ekonomiska bidrag samt förse styrelsen med information och underlag inför sammanträden.

I och med socialdepartementets utredning kring stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende kan verksamheten stå inför en större omorganisation under 2019. Ett arbete du som verksamhetschef i så fall kommer att ansvara för (tillsammans med styrelse och personal).

Upplysningar
För mer upplysningar kring tjänsten kontakta Lena Rocksjö, tf verksamhetschef, tel: 0702-072607 eller Margareta Sylvan, ordförande, tel: 0709-821277.

Ansökan skickas till lena@kvinnotjejjourenjkpg.se senast den 15 januari 2019.