För uppdragsgivare

Placering i skyddat boende

Kvinnojouren Jönköping erbjuder skyddat boende. I varje lägenhet finns eget badrum och kök. Varje lägenhet är fullt möblerad och utrustad med köksgeråd, städartiklar, sängkläder och handdukar. Det finns också tvättstuga, lekrum och gemensamhetsutrymmen. 

Vi har personal på plats måndag-torsdag kl. 08.00-20.00 och fredag kl. 08.00-17.00. Övrig tid kan kvinnan kontakta vår telefonjour som drivs av volontärer fram till kl. 22 på vardagar, och mellan kl. 10-22 på helger. Dygnet runt kan kvinnan kontakta nationella kvinnofridslinjen eller socialjouren.

För att ta reda på om vi har plats för en kvinna och hennes eventuella barn, ring vår växel 036-16 36 82. Det är bra om ni har viss information om kvinnan när ni ringer, det underlättar vår bedömning i om vi har möjlighet att ta emot eller inte. 

Vi har beredskap för att ta emot kvinnor och barn som har kris- och stressreaktioner orsakade av våldet. Vi har möjlighet att stötta kvinnan i hennes uppbrottsprocess även när hon är ambivalent. Vi har inte möjlighet att ta emot kvinnor med missbruksproblem, eller svår psykisk ohälsa som kräver större insatser.

De stödsamtal vi erbjuder kan vara av både informerande, rådgivande, utforskande och bearbetande karaktär. Vi lägger stor vikt vid att vårt bemötande är avgörande för att vårt stöd ska vara verksamt. Vi tror alltid på kvinnans och barnens berättelse om våldet. Vårt förhållningssätt bygger på att lyssna, utforska motstånd, avlasta skuld och skam, stärka resurser. Empowerment-teorin ligger som grund i våra samtal med kvinnor där vi lyfter fram kvinnans egna förmågor och idéer.

När en kvinna placeras hos oss får hon en kontaktperson, en av våra kuratorer. Kontaktpersonen hjälper henne till rätta och tillsammans med kvinnan och placerande handläggare görs en genomförandeplan. Under tiden kvinnan är placerad i vårt skyddade boende får hon stödsamtal, samt hjälp med praktiska saker - detta ansvar delas upp mellan vår personal, placerande handläggare och kvinnan. Vi vill ha regelbunden kontakt med placerande myndighet. Även då kvinnan placeras från en annan kommun är det viktigt att handläggaren har möjlighet att besöka oss och kvinnan med jämna mellanrum för uppföljning. 

Barnet får en egen kontaktperson som följer upp hur barnet mår och erbjuder stöd. Vi ger barnen information och möjlighet att berätta om sina upplevelser. Yngre barn får ofta information och stöd under tiden vi leker med dem. Med äldre barn kan vi ha samtal med barnet samtidigt som vi ritar, pysslar eller spelar spel. Vi använder då ofta pedagogiska material såsom till exempel känslokort, känslocirkel, dockhus, spel med mera. För de barn som inte kan gå kvar i sin skola under tiden de bor i vårt skyddade boende, har vi ett antal jourplatser i förskola och grundskolan. Vi försöker i den mån det är möjligt att se till att barnen kan fortsätta sin skolgång. Det finns även möjlighet att ta emot pedagoger för hemundervisning i de fall då barnen inte kan vistas i skolan på grund av säkerhetsskäl. 

Vi erbjuder även gruppverksamhet för kvinnor och barn enligt BOJENS:s grupprogram. Grupperna består av 15 träffar och vänder sig till föräldrar och barn som upplevt våld. Barnen går i en grupp och mammorna i en annan, men varje träff har ett gemensamt tema. Programmet är pedagogiskt och har psykoterapeutiska effekter. Syftet är att mammorna och barnen ska få mer kunskap om våld och hur det påverkar familjen, bättre självkänsla, mindre skuld och skam, bli tryggare i sig själva, samt få redskap för att hantera sina svåra upplevelser. Målet är också att ge barn och mammor möjlighet att fatta så bra beslut som möjligt för sin egen person, utifrån den ålder de är i. Metoden är utvärderad och har positiv effekt på både psykisk ohälsa och posttraumatisk stress.

Vi har också volontärverksamhet som anordnar aktiviteter och utflykter för kvinnor och barn. Detta ger en möjlighet för kvinnan att skapa ett nytt socialt nätverk, men också att komma ut och få göra något roligt tillsammans med sina barn.