Om Kvinno- & tjejjouren Jönköping

Kvinno- och tjejjouren Jönköping, är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar aktivt för att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och socialt våld.

Kvinnojouren Jönköping startades 1979 och var en av de första kvinnojourerna i landet, föreningen drevs helt ideellt fram till 2005. 2009 startade Tjejjouren och sedan 2012 heter föreningen Kvinno- och tjejjouren Jönköping.

Vi tillhör riksförbundet Unizon och tillsammans arbetar vi utifrån visionen Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi utgår från idén om alla människors lika värde, om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet.

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning.

Vi arbetar med skydd, stöd, påverkan och prevention, där fokus på skydd
ligger främst hos kvinnojouren och prevention hos tjejjouren. 

Vill du läsa mer om eller komma i kontakt med tjejjouren klicka in på hemsidan

Om oss

Kvinnojouren i Jönköping har funnits sedan 1979 och tillhör riksförbundet Unizon

Läs mer ››

Ekonomi

Kvinno- och tjejjouren Jönköping är en ideell förening utan vinstintresse.

Läs mer ››

Organisation

Kvinnojouren Jönköpings högsta beslutande organ är årsmötet då medlemmarna väljer styrelseledamöter

Läs mer ››

Studebesök & info

Kvinnojouren organiserar studiebesök för skolor, politiker, föreningar, andra kvinnojourer m fl.

Läs mer ››

Volontärverksamhet

Volontärverksamheten utgör en betydelsefull del av Kvinno- och tjejjourens verksamhet.

Läs mer ››