Om oss

Kvinno- och Tjejjouren Jönköping, är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar aktivt för att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och socialt våld.

Kvinnojouren Jönköping startades 1979 och var en av de första kvinnojourerna i landet, föreningen drevs helt ideellt fram till 2005. 2009 startade Tjejjouren och sedan 2012 heter föreningen Kvinno- och tjejjouren Jönköping.

Vi tillhör riksförbundet Unizon och tillsammans arbetar vi utifrån visionen Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi utgår från idén om alla människors lika värde, om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet. Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning.

Vi arbetar med skydd, stöd, påverkan och prevention, där fokus på skydd ligger
främst hos kvinnojouren och prevention hos tjejjouren. Vill du läsa mer om eller
komma i kontakt med tjejjouren klicka in på Tjejjouren Jönköping.