Organisation

Kvinnojouren Jönköpings högsta beslutande organ är årsmötet då medlemmarna väljer styrelseledamöter. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Ordförande och kassör välj växelvis på två år. Verksamhetschef är adjungerad i styrelsen.

Den dagliga verksamheten bedrivs av anställd personal bestående av en verksamhetschef, en volontärsamordnare/kanslist, en kurator/barnsamordnare, två kuratorer och en boendesamordnare.

Styrelse

Kvinnojouren Jönköpings högsta beslutande organ är årsmötet då medlemmarna väljer styrelseledamöter. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Ordförande och kassör välj växelvis på två år. Verksamhetschef är adjungerad i styrelsen.

Den dagliga verksamheten bedrivs av anställd personal bestående av en verksamhetschef, en volontärsamordnare/kanslist, en kurator/barnsamordnare, två kuratorer och en boendesamordnare.