Vad händer när du ringer till oss?

Du kan ringa till kvinnojouren på vardagar mellan kl. 08.30 - 22.00 och på helger mellan kl. 10.00 - 22.00.
När du ringer vår telefonjour gäller följande:

Vi har tystnadsplikt / tystnadslöfte.
Vi för inga journaler när du ringer jouren.
Du har rätt att vara anonym i din kontakt med oss.
Stödet är gratis. 

Ringer du på dagtid svarar en av våra anställda. Samtliga anställda är kvinnor och svarar i telefon mellan 08.30 och 16.30. Ringer du under den övriga telefontiden svarar en av de ideellt arbetande volontärerna. De kan vara olika varje vecka eftersom de har jour en vecka i taget under hela året. I den ideella telefonjouren arbetar fem olika kvinnor.

Du ringer alltid på samma telefonnummer 036 – 16 36 82.  

Det är du som bestämmer vad du vill ha hjälp med. Kanske du behöver prata om vad du är med om, eller vad du har varit med om. Vi kan berätta vilket stöd du och dina barn har rätt till och vart du kan vända dig. Kanske du vill få stöd vid polisanmälan eller i kontakt med socialtjänsten. Du kan boka tid för ett samtal på vårt kontor. Då får du träffa en av våra kuratorer som alla är socionomer.

Det kan också vara så att det räcker att få prata med någon en stund, då är du också välkommen att ringa. Kanske är du anhörig eller vän till någon du tror utsätts för våld eller hot om våld, då kan du ringa för att få råd och tips om hur du kan göra för att försöka hjälpa till.

Kanske du och dina barn behöver lämna hemmet. Då finns det möjlighet för dig och dina barn att få bo i vårt skyddade boende under en tid. Se under fliken skyddat boende för mer information. 

Du kan också vända dig till Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för våld eller hot om våld. Där svarar personal dygnet runt. Tel 020 – 50 50 50. Om du har behov av tolk under ditt telefonsamtal kan du få detta via Kvinnofridslinjen. 

Vid akut behov av hjälp ringer du 112 och begär polis eller socialjour.