Att bo i skyddat boende

Det kan vara så att kvinnor och barn behöver lämna hemmet på grund av våld och/eller hot om våld i en nära relation. Kvinnojouren Jönköping kan då erbjuda ett tillfälligt skyddat boende.

Boendet består av egen lägenhet med kök och toalett/dusch. Det finns också tillgång till gemensamma utrymmen som vardagsrum och lekrum för barnen. I nuläget har vi plats för åtta kvinnor och deras barn. Som barn menar vi alla som är under 18 år oavsett om de är pojkar eller flickor.  

Tanken med vårt skyddade boende är att de som bor där ska leva så normalt som möjligt. Man handlar och lagar sin mat själv och tar hand om vardagens sysslor på egen hand. Vi vill erbjuda en fristad där kvinnor och barn kan känna sig trygga. Som kvinna får du ro att vila och fundera över hur du vill gå vidare med ditt liv och vilka beslut du ska ta inför framtiden.

Du får en kontaktperson bland kuratorerna som har extra ansvar att stödja dig i din situation. Anställd personal erbjuder samtalsstöd både för dig och för dina barn. Personal eller volontärer kan följa med dig vid besök hos myndigheter och på rättegång.

Vi har husmöten en gång i veckan. Förutom detta kan du och dina barn vara med i olika aktiviteter som volontärer eller anställd personal ordnar för att göra boendetiden så bra som möjligt. Det kan vara utflykter, pysselkvällar, biobesök mm.

När det gäller barnens situation ser vi det som viktigt att de barn som bor i det skyddade boendet kan gå i skola och förskola. Vi försöker se till att barnen snabbt kommer igång med ny skola eller förskola för att de ska få fortsatt undervisning och kontakt med andra barn. Tillsammans med mamma planerar vi för hur stödet till barnen ska se ut. Vi försöker skapa ”roliga stunder” för barnen som bor i det skyddade boendet. Verksamheten i ”Stöd i stunden” och ”Lek i stunden” vänder sig till de som bor och har bott i det skyddade boendet.