Studiebesök och information

Kvinno- och Tjejjouren organiserar studiebesök för skolor, politiker, föreningar, andra jourer m fl. Då presenterar vi den dagliga verksamheten och hur vi stödjer kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och deras barn.

Under studiebesöken ges möjlighet att ställa frågor och vi tycker att de fungerar bäst när man kan föra en dialog kring stödet till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Vi kan också komma och informera om verksamheten till en förening, skolor, företag m fl. Vi kan också erbjuda föreläsningar kring våldsproblematiken och vad det innebär att vara våldsutsatt kvinna och de processer som en kvinna går igenom när hon lämnar den partner som slår henne.