Tecken på att något är fel

Psykiskt och fysiskt våld kan förekomma både i heterosexuella och samkönade förhållanden. Om du blir utsatt är det aldrig ditt fel. Ansvaret ligger alltid hos förövaren. På den här sidan kan du läsa om hur du som råkar ut för våldet kan göra, vad du som anhörig kan göra och vilka tecken du kan vara uppmärksam på.

Du som blir utsatt för våld i nära relation.


Många som utsätts för våld i nära relation redogör för samma beteende hos partnern. Exempel på beteenden kan vara:

  • Väldigt svartsjuk
  • Försöker kontrollera dig både genom att fråga vem du pratat med, vem du sms:ar med och vilka du har kontakt med på sociala medier
  • Ringer dig ofta, dyker upp på din arbetsplats eller liknande.
  • Har en nedlåtande syn på det andra könet.
  • Försöker förändra dig.
  • Pratar sig ur situationer och charmar omgivningen för att få som han eller hon vill.

Det är viktigt att komma ihåg att din partner har ett val. Han eller hon kan välja att inte bryta ner dig eller använda våld, men gör det ändå. För att ändra sitt beteende behöver din partner hjälp. Du behöver hjälp och stöd för att lämna relationen/När du bestämt dig för att lämna relationen behöver du troligtvis stöd. Hos kvinnojouren finns möjlighet att få stöd både innan och efter du bestämt hur du ska göra.

Våldet är sällan enbart fysiskt. Många gånger är det psykiska våldet mest framträdande. 

 

Olika former av våld

Psykiskt våld
Verbala kränkningar, förminskning, svartsjuka, nonchalera, hot, isolering, utpressning och kontroll.

Fysiskt våld
Slag, knuffar, trycka ned, hålla fast, sparka, luggas, nypas, stryptag, fasthållning med mera,

Sexuellt våld
Tvinga eller pressa någon till sex, hota eller tjata till sig sex.

Materiellt våld
Förstöra ägodelar, slå sönder saker, smälla hårt i dörrar, sparka i väggar.

Ekonomiskt och våld
Kontrollera alla pengar, manipulera eller lura någon i ekonomiska frågor.

Försummelse
Hålla någon vaken, neka någon mat eller medicin.

Latent våld
En känsla eller stämning där man beter sig hotfullt och får någon att känna sig rädd och på sin vakt. Hotfulla gester eller blickar kan användas för att hota om nytt våld. 

Så påverkas du av våldet

Varför stannar du?

Omgivningen har ofta svårt att förstå att man stannar kvar i ett förhållande där det förekommer våld. Det kan finnas många olika anledningar till att det är svårt att lämna relationen. Exempelvis att du fortfarande älskar din partner och hoppas att han eller hon ska ändra sig, du tror att det är bättre för barnen att få bo med båda sina föräldrar, du är orolig för hur du skulle klara dig ekonomiskt som ensamstående, du har ingen i din närhet att vända dig till för stöd och hjälp, du är rädd för att din partner ska söka upp dig igen, du har koll på din partner när ni bor ihop.

I alla dessa scenarion har våldet blivit en del av vardagen. Kom ihåg att vad än din partner, du själv eller andra än tror, så är du ingen svag person. Tvärtom krävs det en oerhörd styrka för att klara av att leva med en person som misshandlar.

Att bestämma sig


Du kan inte förändra din partner. Det första slaget är sällan det sista även om han eller hon lovar dyrt och heligt att aldrig slå dig igen. Bestäm dig för att det du utsätts för är fel. Det är förståeligt och naturligt om du är rädd för vad som kommer att hända om du lämnar, men du är inte ensam. Du kan få hjälp och stöd av Kvinnojouren, socialtjänsten och polisen i din kommun. Det går att ordna ett tillfälligt, säkert boende men du måste ta första steget. Många som väljer att lämna sin partner och gå vidare med sitt liv behöver stöd för att bearbeta det som hänt. Minnen av det som hänt sitter kanske djupt rotade i dig, men med hjälp kan du återigen bli den person du var innan du träffade din partner. 

Anmäla sin partner

Det är bara du som kan bestämma om du vill anmäla din partner eller inte. Om du polisanmäler är det en viktig markering både för honom eller henne och för din omgivning att din partner har begått ett brott. Det ger dessutom din partner en möjlighet att få hjälp att förändra sitt beteende.

Du har rätt till stöd även om du inte polisanmäler. Kvinnojouren kan berätta för dig vilken rätt du har till stöd från samhället.

Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver.