Miljöpolicy

Denna miljöpolicy utgör grunden för Kvinno- & Tjejjouren Jönköpings miljöarbete.

Kvinno- & Tjejjouren Jönköping är en idéburen organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar aktivt för att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt våld. Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi erbjuder hjälp bland annat med stödsamtal men också med tillfälligt boende.

Det är inte bara kvinnor utan också många barn som vistas i vårt boende. I många fall kan vistelsen vara i åtskilliga månader.

Därför är det viktigt att vi arbetar för att öka säkerheten både när det gäller verksamhetens påverkan på miljön i stort, och hur vi exponerar stödsökande och boende för olika miljögifter i deras vardag hos oss.

Vi ska i samarbete med stödsökande, anställda, volontärer, offentlig verksamhet och övriga intressenter, arbeta för att minska skadliga eller onödiga gifter i verksamheten.

Vi ska utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

 

Vi kommer att lägga fokus på att:

 

  • Ha en personal avsatt som är miljöansvarig.
  • Enbart köpa miljömärkta och rättvisemärkta produkter, om det inte finns, försöka hitta bra alternativ ur hälso- och miljösynpunkt.
  • Ta bort plast från barnens lekrum och gemensamma utrymmen.
  • Göra årlig kontroll och rensning av lekutrymmen i boendet.
  • Ha minst ett utbildningstillfälle per år för anställda, volontärer och boende.
  • Informera nya boende om verksamhetens miljöpolicy.

 

 

Antagen 2016-06-02