Volontärgrupper

Stöd i Stunden

Här följer en kort presentation av våra olika volontärgrupper.

Telefonjour
Telefonjourens volontärer har jour en vecka i taget, efter kontorstid och på helger. Volontären som har jouren kan informera och hänvisa vidare, men också ge stödsamtal - lyssna på och stötta de kvinnor som ringer.

Stöd i stunden
Den här gruppen anordnar aktivitetskvällar och utflykter för kvinnor och barn som bor eller har bott i skyddat boendet. Tanken är att man genom att träffas och ha roligt tillsammans stödjer skapandet av kvinnors egna nätverk. När man bott i skyddat boende hos oss träffar man andra i samma situation och det blir det betydelsefullt att kunna fortsätta att ses även efter att man flyttat till egen lägenhet, inte minst för barnen. Exempel på aktiviteter är badutflykt, påsk- och julfest, grillfest, pysselkvällar
och sommarläger.

Lek i stunden
Ett par gånger i månaden anordnar volontärer från denna grupp aktiviteter med barnen. Oftast blir det någon form av pyssel! 

Tjejjouren
Tjejjourens volontärer jobbar främst i vår chatt som håller öppet på tisdagskvällar.
Tjejjouren jobbar även med prevention och det finns möjlighet att som volontär vara med och möta ungdomarna ute på skolor och liknande. Har man ett mer politiskt engagemang i frågor som rör jämställdhet och liknande finns det även där möjlighet att jobba med påverkan, utåtriktat arbete.